Τραπεζαρία Plazza

Μία τραπεζαρία σε απλές σχεδιαστικές γραμμές, διαχρονική, επεκτεινόμενη, που παράγεται σε όλα τα χρώματα και σε όλες τις διαστάσεις. Ταιράζει με όλα τα στύλ επίπλων.

Δυνατότητα επιλογής χρώματος.

Δυνατότητα επιλογής διαστάσεων.