Τραπεζαρία Miami

Μία τραπεζαρία minimal που την χαρακτηρίζει η λιτή γραμμή του συνδυασμού μέταλλου και ξύλου.

  • Δυνατότητα επιλογής χρώματος ξύλου
  • Δυνατότητα επιλογής διαστάσεων