Σύνθεση τοίχου Juzz

Μία ιδιαίτερη σύνθεση τοίχου, που δίνει μία πινελία χαρούμενη με το παιχνίδισμα της λάκας και του βιολετί χρώματος ξύλου στις ραφιέρες τοίχου.

Φυσικά έχετε πάντα την δυνατότητα αλλαγής χρώματος στο ξύλο, επλογή αλλαγής στις διαστάσεις και πρόσθεσης ή αφαίρεσης κομματιών.