Σύνθεση τοίχου Golf

Μία πρωτότυπη σύνθέση τοίχου, με την διάταξη των κομματιών της στο δεξιό μέρος της.

  • Δυνατότητα επιλογής χρώματος ξύλου
  • Δυνατότητα επιλογής διαστάσεων
  • Δυνατότητα πρόσθεσης ή αφαίρεσης κομματιών.

Γιατί καθε έπιπλο μας κατασκευάζεται από την αρχή για το δικό σας χώρο.