Παιδικό δωμάτιο Castle 1 & Castle 2

Μοναδικές σχεδιαστικές παιδικές και  εφηβικές γραμμές με πολλά χρώματα, γιατί το δωμά τιο των παιδιών πρέπει να τους χαρίζει ζεστασιά όνειρα και δημιουργικότητα.

Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό με εξαιρετικά υλικά κατασκεής, ποιότητα και πάχος ξύλου.

Επιλεγμένες διαστάσεις που ικανοποιούν κάθε απαίτηση στο χώρο.